Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

Sayın Kullanıcı;

IC Çeşme Marina Yatırım Ve Turizm İşletmeleri A.Ş. Denizcilik Portalı’na hoş geldiniz!

Aşağıda yer alan “Gizlilik Sözleşmesi” IC Çeşme Marina Yatırım Ve Turizm İşletmeleri AŞ. Denizcilik Portalı’nın kullanıcı/üyelerine sağladığı bilgi ve hizmetlerin sunumuna ilişkin hükümleri düzenlemektedir.

IC Çeşme Marina Yatırım Ve Turizm İşletmeleri A.Ş. Denizcilik Portalı’na giren ya da sitedeki formları dolduran her kullanıcı “Telif Hakkı Bilgisi”, “Gizlilik Sözleşmesi” ve “Kullanım Şartları”nda yer alan hükümleri okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.

 1. IC Çeşme Marina Yatırım Ve Turizm İşletmeleri AŞ, oluşturmuş olduğu denizcilik portalı kapsamında; portala giriş yapan veya üye olan işveren ve iş arayan gemici, kaptan, yat sahibi vb. kişilerce yazılı/sözlü/elektronik ortamda tarafımıza iletilmiş olan kişisel verileri TC. Anayasası başta olmak üzere, KVKK’da öngörülen temel ilkelere ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şart ve amaçlarına uygun olarak işlemektedir.
 1. IC Çeşme Marina Yatırım Ve Turizm İşletmeleri AŞ, kullanıcı veya üyelere ait e-posta, adı, soyadı, telefon numarası ve kayıt sırasında girilen hiçbir bilgiyi Web Sitesinde yayınlamamakta; kullanıcı/üye aksini belirtmediyse hiçbir iş ortağı, şirket, kurum ya da diğer kuruluşla paylaşmamaktadır.
 1. IC Çeşme Marina Yatırım Ve Turizm İşletmeleri AŞ; işbu bilgi ve hizmetleri kullanıcı veya üye bilgilerinin güncellenmesi, sistemin faydalı olabilmesi ve sürdürülebilirliği için gereken iletişimi sağlamakta kullanır. Ayrıca kullanıcı veya üyelerini denizcilik portalı ile ilgili gelişmelerden haberdar etmek ile yeniliklere ve kampanyalara dair bilgi vermek amacıyla kullanır.  Bu amaçla IC Çeşme Marina Yatırım Ve Turizm İşletmeleri AŞ bilgi verici e-postalar, mesajlar gönderebilir ve kullanıcı veya üyelerini arayabilir.

Buna ilişkin iletişim izinlerinizi veya tercihler kullanıcı/üyeler tarafından istenildiği zaman güncellenebilir ve/veya değiştirilebilir.

 1. IC Çeşme Marina Yatırım Ve Turizm İşletmeleri AŞ; kişisel bilgileri yalnızca yasal mercilerden talep edilmesi halinde, IC Çeşme Marina Yatırım Ve Turizm İşletmeleri  AŞ.nin mülkiyet hakkını korumak ve savunmak amacıyla veyahut kullanım şartlarında kabul edilen kurallar çerçevesinde üçüncü şahıslara açar.

Bununla birlikte kampanya bilgilendirmesi vb. söz verilen içeriklerin ve materyallerin gönderilebilmesi için anlaşmalı üçüncü kişilere (Örneğin; toplu e-mail gönderimi yapan kuruluş ya da kredi kartı ödemelerinin kart numaralarını görmeden yapılmasını sağlayan kuruluşlar vb.) KVKK’nın 5/a, c, ç ve e maddeleri uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde, kişisel veri aktarımı, kullanıcı/üyelerin açık rızası aranmaksızın yapılmaktadır.

 1. Bununla birlikte, IC Çeşme Marina Yatırım ve Turizm İşletmeleri A.Ş. doğrudan üçüncü kişilerin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden sorumlu olmadığını beyan eder.
 1. IC Çeşme Marina Yatırım ve Turizm İşletmeleri AŞ. tarafından kurulmuş olan portal tarafından kullanıcı/üyelerin bilgisayarına kaydedilen küçük verilerden oluşan çerezler kullanır. Çerezler tarafından sağlanan bilgiler, sitenin nasıl kullanıldığını takip etmek, site faaliyetleriyle ilgili raporları derlemek için kullanılır. Bu bilgiler, üçüncü taraflara da aktarabilir. Bu portal/site kullanılarak, yukardaki amaçlarla IC Çeşme Marina Yatırım ve Turizm İşletmeleri A.Ş. tarafından kişisel verilerin işlenmesine izin verilmektedir.

Söz konusu çerezler bazı seçenekleri kullanıcı/üye tercihlerine göre düzenlemek, üyelerin yorum yapmasını kolaylaştırmak, yeniden veri girişi yapmadan formların doldurulmasını sağlamak ve siteyi düzenli ziyaret eden kullanıcıların deneyimlerini iyileştirmek için de kullanılır.

Kullanıcı/üyelerin internet tarayıcısı herhangi bir site bilgisayara çerez kaydetmek istediğinde uyarmak veya çerezleri kaydetmemek üzere ayarlanabilir. Bu işlemin yapılması halinde yaptığınız site veya portalın fonksiyonları kısmen veya tamamen işlevsiz hale gelebilecektir.

 1. 6698 sayılı KVKK 11.maddesi gereğince “Kişisel Veri Sahibi”nin hakları aşağıdaki gibidir:

Kişisel Veri Sahibi, Şirketimize (veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 • İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 725 sicil sayısında kayıtlı, 0465032642600001 MERSİS numarasına sahip, 1016 Sokak No:2/24 35930 Çeşme/İzmir – TÜRKİYE adresinde bulunan IC ÇEŞME MARİNA YATIRIM VE TURİZM AŞ, KVKK kapsamında Veri Sorumlusu’dur.
 • Ic Çeşme Marina Yatırım ve Turizm AŞ, tarafından atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ve bu belgenin bulunduğu internet adresinde ilan edilecektir.
 • Kişisel Veri Sahipleri; soru, görüş ve taleplerini aşağıdaki iletişim kanallarından herhangi birisine yöneltebilir:
 • posta: marina [at] cesmemarina.com.tr

Telefon: (232) 712 25 00 – (232) 712 99 14

 1. IC Çeşme Marina Yatırım ve Turizm İşletmeleri AŞ. kendisine iletilen taleplere, 30 gün içinde olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan verebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemlerin ücretsiz olması esastır. Ancak işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde şirket, ücret talebinde bulunma hakkını saklı tutar. Bu ücretler, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden belirlenir.
 1. IC Çeşme Marina Yatırım ve Turizm İşletmeleri AŞ. Denizcilik Portalın tarafından işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen süreler boyunca saklanacaktır.